Bowtie analyse: beter zicht op Lines Of Defence (LOD's)

Een Bowtie (ook wel genoemd Vlinderstrik) als een model voor het inzichtelijk beheersen van veiligheid wordt steeds populairder. En terecht. Het levert een handige en logische structuur voor het plaatsen van beheersmaatregelen (LODs) om incidenten te voorkomen gaan. Daar komt bij dat de methode naadloos aansluit bij de Tripod incident analyse methode. Dat laatste stelt echter wel voorwaarden aan het opstellen van een Bowtie. De valkuil is dat er teveel zaken worden opgenomen in een Bowtie waardoor je letterlijk en figuurlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Dat wordt in de hand gewerkt door op de markt verkrijgbare Bowtie software.

Ons advies: beperk je tot de barrires (LODs) die je ook opneemt in een Tripod analyse wanneer het scenario uit de Bowtie daadwerkelijk plaatsvind. En dat zijn bv niet ontwerpnormen. Daarmee wordt een Bowtie een model dat altijd bij incidentanalyse met Tripod een rol kan/ moet spelen. Dat is dan ook de reden dat het Bowtie model sinds mei 2014 ook is opgenomen in onze TR2 Tripod software.

Download hier een Bowtie model  voor een LOC scenario (vrijkomen gevaarlijke stof) van een bovengrondse opslagtank. Mensen die bekend zijn met Tipod herkennen de structuur. De directe oorzaken van het falen van de barrieres zijn nu potentiele oorzaken, daarvan kunnen er dan ook meer dan een worden opgenomen. Het pad van een incident kan in TR2 op eenvoudige wijze worden omgezet in een Tripod boom.