Rood licht

Column april 2012

Rood licht

De treinmachiniste heeft een rood sein gemist, de zon stond laag wordt er gezegd.  Intussen zegt de NS dat het zicht goed was. Prorail geeft aan dat het spoor ter plekke pas grondig was gecontroleerd. Gelukkig maar: menselijke fout. FOUT! Prorail op TV: 2 treinen op hetzelfde spoor die naar elkaar toe rijden komt hoog zelden voor. Hoe vaak was de vraag. Twee tot drie maal per jaar was het antwoord. Als dit klopt dan is het een zeer groot risico en is er veel meer aan de hand dan door rood licht rijden. Maar ook dit laatste gebeurt tientallen keren per jaar. En dan hebben we het nog niet over het ontoereikende ATB systeem. Of over de (on)bekendheid van de machinist met het traject. Toch maar een rondje rond de kerk?

U als incident onderzoeker met Tripod ziet hier de Latente Fouten in de betrokken organisaties doorheen schijnen. Het gaat hier om een structureel probleem rond veiligheid. Wie zet even een Tripod boom voor de spoorwegsector op? Over een jaar heeft de Onderzoeksraad er een. Dat is echter te laat. Bovendien is de problematiek voor een belangrijk deel bekend. Eerst maar even het eerste onderzoeksrapport afwachten. Wordt vervolgd.