TRIPOD bedrijfsintroductietraject

 • TRIPOD bèta training
  In huis training met behulp van bedrijfseigen incidentcases, of deelname aan onze reguliere TRIPOD training. De docent Chris Pietersen heeft grote ervaring in het uitvoeren van analyses en het geven van training. Een praktische en door de cursisten zeer gewaardeerde training.
 • TRIPOD bèta coaching
  Het coachen van de beoogde TRIPOD uitvoerders/ voorzitters in het bedrijf voor kwalitatief goede TRIPOD analyses. Dit coaching traject wordt afgesloten met een certificaat. Belangrijk voor het bewaken van de kwaliteit van de analyses en de aanbevelingen die hieruit volgen.
 • TRIPOD bèta managementintroductie
  Het is belangrijk dat ook het hoogste management TRIPOD bèta kent en de kracht ervan inziet. Om commitment te kunnen uitstralen voor het toepassen is over het algemeen een introductie van twee tot drie uur voldoende. Met uitgewerkt voorbeeld van een bedrijfseigen case.
 • TRIPOD bèta software TR2
  De SSC webapplicatie TRIPOD TRee (TR2) software voor het (interactief) opstellen van een TRIPOD analyse. Het is belangrijk dat meteen na de eerste training de mensen vanaf iedere PC met internetverbinding aan de slag kunnen. Dit bevordert het interactief werken in TRIPOD sessies en uitwisseling voor commentaar.