TRIPOD ondersteuning

Voor bedrijven die aan de gang zijn gegaan met de TRIPOD bèta methode levert SSC op verzoek ondersteuning. Ondersteuning betreft onder andere de onderstaande diensten:

  • TRIPOD bèta analyse
    Het in samenwerking met het bedrijf uitvoeren van een TRIPOD bèta analyse van een relatief ernstig incident. Een reden kan capaciteitsgebrek zijn, maar ook een gewenst onafhankelijk karakter van de analyse.
  • TRIPOD bèta ondersteuning
    Het (periodiek) adviseren over de kwaliteit van de analyses en de noodzaak tot (bij-)scholing. Regelmatig (bijvoorbeeld 2- jaarlijks) het organiseren van een TRIPOD bedrijfsdag: uitwisselen van ervaringen, voorbeelden etc.
  • TRIPOD bèta downloads
    Achtergrondinformatie over het toepassen van de methode is meestal vrij verkrijgbaar via de SSC website. Regelmatig zullen hier ook nieuwe uitgewerkte cases beschikbaar zijn.