Tripod Beta

De Tripod Beta methode zet zichzelf apart van andere incidentenonderzoeks- en analysemethodes omdat het gebruikt maakt van de Human Behaviour model dat gebruikt wordt om te achterhalen waarom een barrière gefaald heeft. De Tripod Beta methode wordt gebruikt om drie dingen ten weten namelijk;

  1. Wat was de volgorde van het incident?
  2. Hoe is het gebeurd, welke barrières hebben gefaald?
  3. Waarom hebben deze barrières gefaald?

De Tripod Tree

In Tripod Beta, wordt een incident altijd in een serie van trio’s getoond, namelijk de agent of a change, de object changed en het resulterende incident event. Dit beschrijft wat er gebeurd is, ook kun je hier de barrières zien die het incident hadden moeten voorkomen.

Wanneer een barrière faalt is dat het resultaat van een ongeluk, verkeerde inschatting of het is doelbewuste keuze geweest door een persoon of een groep mensen. Het identificeren hiervan is maar de eerste stap. De volgende stap is het identificeren en achterhalen van de context of de gedachtegang, waarom deze actie is ondernomen dit noemen we de precodition.

De precondition is de reden waarom iemand geloofd dat er iets moest gebeuren, waarom hij/zij dacht dat er een goede reden was waarom ze dat hebben gedaan en waarom ze dachten dat die actie succesvol zou zijn.

 Als we al deze vragen hebben beantwoorde komen we bij de underlying cause, de echte reden waarom het incidenten tot stand is gekomen. Meestal is de underlying cause al een lange tijd in het “systeem” maar is het nog niet boven water gekomen.