TR2 Tripod

TR2 Tripod is het meest gebruikte risico analyse software dat gebaseerd is op de Tripod Beta en Bowtie methodiek. TR2 Tripod zorgt ervoor dat u gemakkelijk een tripod tree of een bowtie kan maken om risico’s in kaart te brengen. TR2 is uniek omdat het complexe risico’s eenvoudig en visueel overzichtelijk maakt zodat het makkelijk te lezen is, maar alsnog gedetailleerd genoeg is om de risico’s te gebruiken voor verbeterplannen.    

  • Tripod Beta

Het belang van grondige analyses van incidenten en ongevallen wordt steeds meer onderkend. Het besef groeit dat een goede analyse van de onderliggende (veelal) organisatorische problematiek en de daaraan gekoppelde verbetermaatregelen, een voorwaarde is voor veilig opereren. De TRIPOD bèta methode is daarvoor een van de beste methoden. 

Kuiper & Burger is gespecialiseerd in TRIPOD bèta. We hebben aantoonbaar de grootste ervaring in het praktisch toepassen en introduceren van de methode in bedrijven. Want daar gaat het om: beter leren van incidenten als onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem van een bedrijf.

Voor meer info over de Tripod Beta klik hier

  • Bowtie (Vlinderdas)

Een Bowtie (ook wel genoemd Vlinderdas) als een model voor het inzichtelijk beheersen van veiligheid wordt steeds populairder. En terecht. Het levert een handige en logische structuur voor het plaatsen van beheersmaatregelen (LODs) om incidenten te voorkomen gaan. Daar komt bij dat de methode naadloos aansluit bij de Tripod incident analyse methode.

Voor meer info over de Bowtie klik hier