TRIPOD bèta is publiek beschikbaar

Gezien de beschikbaarheid, de eenvoud en de kracht van de methode is er geen reden om er niet meteen mee aan de gang te gaan.

Deze site wil daarbij helpen.  Het gaat tenslotte om het vergroten van de veiligheid!

Achtergrond
De TRIPOD incident analyse methode (ook wel genoemd TRIPOD bèta) gaat uit van falende veiligheidsvoorzieningen. Daarbij wordt aangesloten op het  algemeen gebruikte ‘vlinderstrik model’ (of Bow-tie model).  De falende ‘beveiligingen/ maatregelen’ worden vervolgens geanalyseerd op directe oorzaken, omstandigheden en achterliggende factoren van het falen in de organisatie.  Die laatsten worden Latente Fouten genoemd, een term afkomstig uit de boeken van Jim Reason (UK). De karakterisering in Basis Risico Factoren (BRF’s) is ook van hem afkomstig. Allemaal openbare bronnen dus.

De term TRIPOD is afkomstig van Shell (samen met universiteit Leiden), in eerste instantie alleen voor een audit/ vragenlijst methode los van incidenten. Daarin werd ook gebruik gemaakt van BRF’s.  Dit werd TRIPOD delta genoemd toen de incident analyse methode gepubliceerd werd. Deze werd toen TRIPOD bèta genoemd.  De enige overeenkomst is het gebruik van de BRF’s .

- TRIPOD delta maakt gebruik van vragenlijsten die niet beschikbaar zijn in het publieke domein.

TRIPOD bèta als methode voor incident onderzoek is echter volledig publiek beschikbaar.

Kuiper & Burger heeft een eigen web applicatie software (met eigen logo) laten ontwikkelen. Grote voordelen: Er hoeft geen software geinstalleerd te worden en via internet kan iedereen in het bedrijf er gebruik van maken (vanaf alle PC’s met een internet verbinding). Het gemak van interactief gebruik in een TRIPOD sessie komt de kwaliteit van de analyse ten goede.

Onze TRIPOD missie
:

Het verlagen van de drempel voor een optimaal gebruik van TRIPOD bèta om beter te leren van incidenten.

Hierbij spelen de volgende aspecten een rol:

- Het verbeteren van het onterechte image van de methode (lastig, kost veel tijd). Wij kunnen ervoor zorgen dat u er routinematig mee zal gaan werken en niets anders meer wil.

- Het makkelijk beschikbaar maken van software die de kracht van de methode ondersteund. Om allerlei redenen is de beschikbaarheid van software in bedrijven thans klein (kosten, PC gebondenheid, ICT restricties).

- Het beschikbaar stellen van praktische training, coaching en voorbeeldcases. Het inrichten van een TRIPOD kennisdesk voor vragen en reviews.